Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Ikast-Brande Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved først at vælge emne og derefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Om at stemme

Valg og folkeafstemninger er kernen i det danske demokrati, hvor det er borgerne, som vælger politikerne. På disse sider finder du oplysninger om at stemme til valget.

 

Du vil modtage dit valgkort senest torsdag den 16. november 2017.

Hvis du enten mister eller ikke har modtaget dit valgkort, kan du få udskrevet et nyt valgkort på afstemningsstedet - det kræver blot, at du husker at medbringe gyldig legitimation.

Gyldig legitimation er:

 • pas
 • kørekort
 • sundhedskort

Hvis du ønsker et nyt valgkort inden selve valgdagen, eller hvis der er fejl på dit valgkort, kan du også henvende dig til Borgerservice i Ikast-Brande Kommune på tlf.: 9960 4000.

Når du har afleveret dit valgkort ved valgbordet, vil du blive bedt om, at oplyse din fødselsdato.

Valgfrit stemmebord

Når du ankommer til dit valgsted, er du ikke længere tilknyttet et fast stemmebord, men det er derimod valgfrit, hvilket stemmebord du vil benytte dig af. Det vil sige slut med lange køer ved ét stemmebord, mens der er tomt ved andre.

Hvis du er i tvivl om, hvordan det kommer til at foregå, kan du få hjælp på valgstedet den 21. november 2017, hvor dygtige hjælpere kan træde til.

Du kan stemme (har valgret) til byråds- og regionsrådsvalget den 21. november 2017, hvis du:

 • er fyldt 18 år
 • har fast bopæl i Danmark (i kommunen/regionen)
 • enten er dansk statsborger, statsborger i et andet EU-land, Island eller Norge eller uden afbrydelse har boet mindst tre år i Danmark, Grønland eller på Færøerne.

Hvis du opfylder betingelserne ovenfor, så er du på valglisten og kan stemme til valget.

Personer, der er under værgemål med fratagelse af den retlige handleevne efter værgemålslovens § 6, har - som noget nyt - også valgret til byråds- og regionsrådsvalget.

Vil du undgå kø, når du skal sætte dit kryds til kommunalvalget den 21. november, er det en god idé at stemme inden klokken 15.30 eller efter klokken 19.00.

Rigtig mange plejer at stemme midt/sidst på eftermiddagen, så hvis du har mulighed for at sætte dit kryds på et andet tidspunkt af dagen, kan vi næsten garantere, at du undgår kø.

Er du alligevel så uheldig at havne i en kø, er vi forberedt og byder på lidt sødt til ventetiden. Valglokalerne er åbne fra klokken 8.00 til 20.00.

På dit valgkort kan du se, hvor du skal møde op for at stemme til valget. I Ikast-Brande Kommune findes der i alt 15 afstemningssteder.

Afstemningsstederne åbner kl. 08.00 og lukker igen kl. 20.00 på valgdagen.

Nr. By Sted / Adresse
1. Ejstrupholm Ejstrupholm Hallen
Vestergade 38B
7361 Ejstrupholm
2. Gludsted Gludsted Sognegård
Smedebækvej 30, Gludsted
7361 Ejstrupholm
3. Nørre Snede Nørre Snede Hallen
Skolegade 16B
8766 Nørre Snede
4. Hampen Hampen Multihal
Kirkebakken 8
7362 Hampen
5. Klovborg Klovborg Forsamlingshus
Grønnevænget 17
8765 Klovborg
6. Pårup Pårup Kro
Ringkøbingvej 1, Pårup
7442 Engesvang
7. Brande Brande Hallerne, Hal B
Ole Bendix Vej 1
7330 Brande
8. Blåhøj Blåhøj Hallen
Blåhøj Skolevej 1
7330 Brande
9. Uhre Uhre Kro
Uhre Byvej 16, Uhre
7330 Brande
10. Drantum Drantum Forsamlingshus
Risbjergvej 37, Drantum
7330 Brande
11. Ikast Sportscenter Ikast, IBF Arena
Stadion Allé 2B
7430 Ikast
12. Isenvad Isenvad SENTRUM
Bygaden 39, Isenvad
7430 Ikast
13. Bording Bording Hallen
Klochsvej 25
7441 Bording
14. Agerskov-Stubkjær Munklindehus
Munklindevej 39
7441 Bording
15. Engesvang Engesvang Hallen
Dybdalsvej 3
7442 Engesvang

Til byrådsvalget den 21. november 2017 opstilles ni kandidatlister med i alt 77 kandidater. Derudover er der indgået to godkendte valgforbund.

Du kan også få et overblik over opstillede kandidatlister til Regionsrådsvalget.

Åben kandidatlisterne og se valgforbundene her.

Du skal som udgangspunkt stemme på det afstemningssted, du hører til. Hvis du har nedsat førlighed eller har et handicap, der gør, at du ikke er i stand til at stemme på det afstemningssted, du er tilknyttet, kan du søge om at stemme på et andet afstemningssted i kommunen.

Klik her for at åbne ansøgningsskemaet.

Dette skal du ansøge om senest mandag den 13. november 2017 kl. 12.00. Du kan dog tidligst søge om at få ændret et afstemningssted fra og med tirsdag den 24. oktober 2017.

Hvis du har spørgsmål omkring overførsel til et andet afstemningssted, kan du kontakte Borgerservice i Ikast-Brande Kommune på tlf.: 9960 4000.

Ikast-Brande Kommune tilbyder gratis kørsel til afstemningsstederne for ældre og handicappede vælgere i forbindelse med byråds- og regionsrådsvalget.

Du kan bestille transport ved at ringe til Borgerservice på tlf.: 9960 4000 i Ikast eller Brande fra tirsdag den 10. oktober og senest fredag den 17. november kl. 13.00.

Du bliver hentet ved din bopæl tirsdag den 21. november inden for det aftalte tidsrum og efterfølgende kørt hjem igen, når du har stemt.

Kørsel til afstemningsstederne vil kun foregå i følgende tidsrum - fra kl. 9.00-12.00 i hele kommunen.

Når du er ankommet til dit afstemningssted skal du vise dit valgkort ved et af valgbordene og oplyse din fødselsdato (ikke dit personnummer). Hvis der er flere valgborde på dit afstemningssted, kan du frit vælge hvilket bord du går til.

Herefter modtager du to stemmesedler - én til Byrådsvalget og én til Regionsrådsvalget.

Du vil efterfølgende blive vist hen til et stemmerum med et gardin, hvor du kan afgive din stemme uden at andre kan se, hvad du stemmer.

Listestemme eller kandidatstemme

På stemmesedlerne kan du enten sætte kryds ved et listenavn (partistemme) eller ved en kandidat (personlig stemme). Du må dog kun sætte ét kryds på hver stemmeseddel, ellers kan dine stemmesedler være ugyldige.

Fik du sat dit kryds forkert?

Hvis du kommer til at sætte dit kryds forkert, kan du få udleveret en ny stemmeseddel ved at henvende dig ved valgbordet igen.

Du kan stemme blankt

Du kan også lade være med at afkrydse stemmesedlerne. Det kaldes en blank stemme. En blank stemme er ugyldig og tæller ikke med, når man skal finde ud af, hvem der er valgt, men den tæller med som en afgivet stemme og indgår dermed i den samlede valgdeltagelse.

Jeg er flyttet til en ny adresse i samme kommune

Hvis du er flyttet, har anmeldt flytningen og folkeregistret har accepteret flytningen senest mandag den 6. november 2017, skal du stemme på det afstemningssted, der er knyttet til din nye adresse.

Sker flytningen fra og med tirsdag den 7. november 2017, skal du stemme på det afstemningssted, der er knyttet til den adresse, du er fraflyttet.

Jeg er flyttet fra en anden kommune til Ikast-Brande Kommune

Hvis du er flyttet, har anmeldt flytningen og folkeregistret har accepteret flytningen senest tirsdag den 14. november 2017, skal du stemme på det afstemningssted, der er knyttet til din nye adresse i Ikast-Brande Kommune.

Sker flytningen fra og med onsdag den 15. november 2017, har du mistet retten til at stemme til byrådsvalget. Du kan dog fortsat stemme til regionalvalget, hvis du er flyttet inden for Region Midtjyllands område. Dette skal i givet fald ske i den kommune, du er fraflyttet.

Jeg er flyttet fra Færøerne, Grønland eller udlandet til Ikast-Brande Kommune

Du skal være flyttet, have anmeldt flytningen og folkeregistret skal have accepteret flytningen senest tirsdag den 14. november 2017, for at du kan stemme til byråds- og regionsrådsvalget. Er dette ikke sket, kan du ikke afgive din stemme.

Hvis du har brug for hjælp til at sætte dit kryds eller få forklaret stemmesedlerne, så har du flere forskellige muligheder for dette.

Personlig bistand ved stemmeafgivningen

Som vælger kan du vælge at modtage bistand ved stemmeafgivningen (eller brevstemmeafgivningen) af følgende personer og ud fra følgende regler:

 • bistand af to myndighedspersoner (ved brevstemmeafgivningen af en/to myndighedspersoner)
 • bistand af en myndighedsperson og en personligt udpeget hjælper
 • bistand alene af en personligt udpeget hjælper.

Ønsker du bistand af en personligt udpeget hjælper?

Hvis du ønsker bistand alene af en personligt udpeget hjælper, så er det en betingelse, at du som vælger over for en valgstyrer, tilforordnet vælger eller stemmemodtager udtrykkeligt og utvetydigt tilkendegiver et ønske om alene at få hjælp af en personligt udpeget hjælper, og at dit ønske er begrundet i en umiddelbart konstaterbar eller dokumenterbar fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse.

Udtrykket "umiddelbart konstaterbar eller dokumenterbar fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse" omfatter funktionsnedsættelser, som valgstyrerne, de tilfordordnede vælgere og brevstemmemodtagerne umiddelbart kan se eller konstatere, f.eks. brækkede lemmer, brug af kørestol eller krykkestokke, eller brug af mobilitystok eller førerhund og lignende.

Det omfatter også funktionsnedsættelser som ikke umiddelbart er synlige, men som du kan dokumentere, f.eks. i form af et ledsagerkort eller parkeringskort udstedt af Danske Handicaporganisationer, en lægeerklæring eller en erklæring eller attest udstedt af en offentlig myndighed. Det er valgstyreren, den tilforordnede vælger eller stemmemodtageren, der vurderer, om hjælpen kan ydes alene af en personlig udpeget hjælper.

Der stilles desuden en række praktiske hjælpemidler til rådighed for dig som vælger, hvad enten du vælger at afgive din stemme på et afstemningssted, eller at afgive din stemme som brevstemme. Læs mere om de praktiske hjælpemidler i boksen "Hjælpemidler ved stemmeafgivning" herunder.

Som vælger tilbydes du hjælpemidler ved stemmeafgivning samt brevstemmeafgivning til byråds- og regionsrådsvalget den 21. november 2017.

Se hvilke hjælpemidler du tilbydes som vælger.

Læs mere om baggrunden for indførelsen af de nye hjælpemidler.

The Council for Ethnic Minorities have published a guide for democratic participation in Denmark. In danish the guide is called "Det er dit valg - din stemme gør en forskel" which, in english, translates to "It is your choice - your vote does make a difference".

Open the "Guide for democratic participation in Denmark" (.pdf)

The guide focuses on the Regional and Local Government election in Denmark, which is being held the 21st of november 2017. The guide is translated in the following languages:

 • English (page 20-21)
 • Bosnian (page 22-23)
 • Farsi (page 24)
 • Arabic (page 25)
 • Turkish (page 26-27)
 • Polish (page 28-29)
 • Rumanian (page 30-31)
 • Urdu (page 32)
 • Tigrinja (page 33)
 • Somali (page 34-36)

Visit the webiste of The Council for Ethnic Minorities

 

Valgsekretariat        
Henvendelser om brevstemmer   Henvendelser om valget
9960 4322 | valg@ikast-brande.dk   9960 4016 | valg@ikast-brande.dk