Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Ikast-Brande Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved først at vælge emne og derefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Kontaktoplysninger

På denne side kan du finde information om valgbestyrelsen, valgsekretariatet, valgstyrere, tilforordnede vælgere samt juniortilforordnede i Ikast-Brande Kommune forud for byråds- og regionsrådsvalget 2017

Medlem Stedfortræder
Carsten Kissmeyer (V)
Formand
Ib Lauritsen (V)
Preben Christensen (Å)
Næstformand
Helle Mathiasen (Å)
Frank Heidemann (A) Birthe Sørensen (A)
Simon Vanggaard (O) Kaare Graversen (O)
Annette Mosegaard (C) Tove Videbæk (C)
Inge Dines (A) Yildiz Kibar (A)
Carl Jensen (Å) Hanne Pedersen (Å)


Valgbestyrelsen skal bl.a. skal sørge for stemmesedler og opslag. Valgbestyrelsen står også for den endelige optælling af stemmerne og er i det hele taget ansvarlig for valgets afvikling.

Du kan finde kontaktoplysninger på medlemmer af valgbestyrelsen, stedfortræderne samt de øvrige medlemmer af Ikast-Brande Byråd på Ikast-Brande Kommunes hjemmeside.

Opgave Ansvarlig E-mail adresse
Ledelse af valgsekretariat Karen Ravn Bach kabac@ikast-brande.dk
Sikkerhed, arbejdsmiljø og
personaleforhold
Linda Eis lieis@ikast-brande.dk
Kandidatuddannelse Linda Eis lieis@ikast-brande.dk
Bemanding Linda Eis lieis@ikast-brande.dk
Juniortilforordnede Tina Knudsen tiknu@ikast-brande.dk
Sekretariatsopgaver Linda Eis lieis@ikast-brande.dk
Optælling og redegørelse Lone Jager Neldeberg lonel@ikast-brande.dk
Annoncering, information og PR Lasse Østergaard laros@ikast-brande.dk
Valgcafé Tina Knudsen tiknu@ikast-brande.dk
Praktisk og forplejning Ellen B. Fjendsbo elfje@ikast-brande.dk
Valgplakater Ellen B. Fjendsbo elfje@ikast-brande.dk
Projekt øget valgdeltagelse Stella Klit sklit@ikast-brande.dk
Økonomi Linda Eis lieis@ikast-brande.dk
Aflønning og befordring Linda Eis lieis@ikast-brande.dk
Stemmesedler Lone Jager Neldeberg lonel@ikast-brande.dk
Kandidatlister, liste- og valgforbund Karen Ravn Bach kabac@ikast-brande.dk
Brevstemmer, folkeregister m.v. Karina Vester Dam kadam@ikast-brande.dk
Digitalisering, IT og telefoni Peder Dahl pdahl@ikast-brande.dk

Til byråds- og regionsrådsvalget den 21. november 2017 vil der, ved hvert valgsted, være et antal valgstyrere, som skal sikre, at afstemningen går rigtigt for sig.

Derudover vil der være en række tilforordnede vælgere på dit valgsted, som har forskellige opgaver i forbindelse med valget. De tilforordnede vælgeres opgaver er f.eks. at vise dig, hvor stemmerummet er og passe på stemmekasserne, når du har lagt din stemmeseddel i.

Både valgstyrerne og de tilforordnede vælgere er valgt af Byrådet og er desuden med til at tælle stemmerne op efter valget er slut.

Ikast-Brade Kommune har valgt at inddrage unge over 18 år og som har bopæl i Ikast-Brande Kommune - som juniortilforordnede på valgdagen. Dette gør vi for at øge demokratidannelsen hos de unge studerende og i samarbejde med Herningsholm Gymnasium (HHX) og Ikast-Brande Gymnasium (STX).

De juniortilforordnede kan på valgdagen varetage opgaver af praktisk karakter - f.eks. kan de yde bistand til afvikling af kødannelser på afstemningsstedet, afrivning af valgkort fra vælgerbrev, være gardin holder, løbende eftertælling af ikke-udleverede stemmesedler og hjælpe med løbende indberetning af stemmeprocenter.

 

Valgsekretariat        
Henvendelser om brevstemmer   Henvendelser om valget
9960 4322 | valg@ikast-brande.dk   9960 4016 | valg@ikast-brande.dk